Sport in Tilburg
»

Sportplezier Tilburg

Sportplezier Tilburg

Maak sport van plezier! 


We komen allemaal graag bij een sportvereniging waar het veilig en vertrouwd voelt. Waar plezier centraal staat en vrijwilligers, (jeugd-) leden, ouders en bezoekers zorgeloos genieten. Waar je met z’n allen trots op kan zijn. Dit maakt een vereniging aantrekkelijk voor nieuwe leden, vrijwilligers, sponsoren en andere samenwerkingspartners.

Maak sport van plezier

Sportplezier is voor iedereen, en iedereen kan er aan bijdragen. Bestuurders, trainers/coaches en supporters hebben daarin een belangrijke rol. Het bepalen van de koers van de vereniging heeft bijvoorbeeld invloed op het sportplezier, net als positief leiderschap of positief coachen langs de lijn. Als we mensen bewust maken van hun gedrag en het gedrag van anderen, zetten we de eerste stap naar een gedragsverandering, waarbij iedereen positief aanmoedigt. Zet plezier dus voorop. Ook op jouw club!

Thema's Sportplezier 

Sportplezier werkt met diverse thema's, om gericht de verenigingen te kunnen ondersteunen. Lees meer over deze thema's door erop te klikken:

Sportplezier Tilburg biedt scholingen voor bestuurders, trainers en supporters en concrete stappenplannen voor verenigingen. Ook verzorgt het inspiratiesessies. Er kan gezorgd worden voor inzet van studenten voor pedagogische ondersteuning. En bovenal wordt kennis gedeeld met het verenigingsnetwerk Sportplezier Tilburg. 

Wil je aan de slag met Sportplezier bij jouw vereniging? Neem contact op met sportplezier@tilburg.nl.

Verder Lezen